vuosikellot - kuukausikellot - vuosilaatat - vuositapit

vuosikellot ja vuosilaatat

 

Valmistamme muoviteollisuulle vuosi- ja kuukausikelloja, vuosilaattoja ja vuositappeja.

Tarvittaessa voimme valmistaa vielä paljon pienempiä vuositappeja kuin mitä kuvassa oikealla on nähtävissä.